>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Medzinárodná vedecká konferencia" Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra II - ETAP II"

K jedným z podujatí, ktoré sú sprievodnými akciami osláv 30. výročia založenia Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí aj medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra II, ktorá sa uskutočnila dňa 15. februára 2007 v priestoroch EF UMB v Banskej Bystrici. V poradí druhou konferenciou ETAP EF UMB zakladá tradíciu vedeckých podujatí organizovaných pri príležitosti jubileí fakulty.
 
Dátum: 15. 2. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: Konferencia začala rokovaním v pléne. Po jej otvorení predniesla príhovor dekanka fakulty prof. Ing. Mária Uramová, PhD. Úvodné referáty predniesli prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. - Reflexie nad minulosťou a prítomnosťou EF UMB v Banskej Bystrici a Ing. Ľubomíra Slobodová, riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK - Požiadavky podnikateľskej sféry na absolventov vysokých škôl.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:V popoludňajších hodinách rokovanie pokračovalo v piatich sekciách zamerané na: 1. Euróske financie dnes a zajtra 2. Malé a stredné podnikanie v ére novej ekonomiky 3. Moderné trendy v teórii a praxi verejnej ekonomiky a služieb 4. Regionálny rozvoj a verejná správa 5. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v cestovnom ruchu.
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 212

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu