>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Voľby dekana fakulty

Dňa 9. novembra 2006 sa na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici uskutočnili voľby nového dekana fakulty. Akademický senát Ekonomickej fakulty UMB na slávnostnom zasadnutí zvolil kadidáta na dekana na obdobie 2007 - 2010

prof. Ing. Máriu Uramovú, PhD.

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vymenuje pani profesorku Uramovú do funkcie dekana s účinnosťou od 1. januára 2007.
 
Dátum: 9. 11. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 867

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu