>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prednáška Ľudovíta Kaníka

Dňa 24. apríla 2006 sa uskutočnila na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prednáška bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovíta Kaníka, autora dôchodkovej reformy naštartovanej na Slovensku, ktorú organizačne zabezpečovala Katedra financií a účtovníctva.
 
Dátum: 24. 4. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra financií a účtovníctva
Hlavný cieľ: Vo svojej prednáške na tému Dôchodková reforma po roku fungovania (Budúcnosť, námety a výzvy, jej dopad na ekonomiku, kapitálový trh a dôchodkové zabezpečenie občanov) zhodnotil prednášajúci východiská pre prípravu reformy, možné alternatívne riešenia, slovenský model dôchodkovej reformy, fungovanie existujúceho systému verzus princípy nového systému, súčasný stav priebehu dôchodkovej reformy, dopad na kapitálový trh, námety a výzvy pre ďalšie obdobie.
Vzhľadom na aktuálnosť prednášanej problematiky a záujem zo strany študentov, ktorý prejavili v rámci diskusie bola prednáška vhodným doplnením vyučovacieho procesu.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 483

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu