>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prijatie najlepších študentov za ak. rok 2010/2011

Pri príležitosti Dňa študentov vedenie Ekonomickej fakulty UMB oceňuje študentov, ktorí za predchádzajúci akademický rok dosiahli vynikajúce študijné výsledky.
Vedenie fakulty sa stretlo s 22 najlepšími študentmi, ktorí v akademickom roku dosiahli študijný priemer do 1,28.
 
Dátum: 15. 12. 2011
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Zasadačka č. 3, EF UMB
Odborný gestor: prodekan pre pedagogickú činnosť
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !!!
 
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 522

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu