>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencie schopnosti Slovenska na medzinárodom trhu cestovného ruchu

Dátum: 19. 4. 2012
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 24:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel LUX v Banskej Bystrici
Odborný gestor: prof. Ing. Marián Gúčik, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je prezentovať výsledky vedeckého bádania a praktických skúsenosti z inovácií v cestovnom ruchu z hľadiska produktu Slovenska a jeho regiónov, umiestnenia na trhu a marketingovej komunikácie s dôrazom na konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila  Šmardová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
ludmila.smardova
Telefón: 00421-48-4462214
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
konferencia 2012.pdf-4,42 MB15. 5. 2012 16:13:34
konferencia KCRaSS 2012.ppsx-7,77 MB15. 5. 2012 16:14:20
Pozvánka a program konferencie.pdf-911,79 kB29. 3. 2012 8:19:50
Program konferencie.pdf-170,04 kB20. 4. 2012 14:57:02
Tlačová správa konferencia KCRaSS LUX 2012.pdf-298,34 kB20. 4. 2012 14:57:10
Závery konferencie BB 2012.pdf-302,49 kB20. 4. 2012 14:57:16

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 5 675

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu