>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy

Dátum: 9. 2. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF Tajovského 10 B.Bystrica - Aula rotunda -nová budova
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ: Riešenia pre úspory a transparentnosť vo verejnom obstarávaní, zvyšovanie odbornosti a zisku pri nákupe.Kategória: Konferencia domáca (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieOdborná konferencia určená pre primátorov a prednostov miest, starostov obci, zástupcov miestnych zastupiteľstiev, OSO,riaditeľov štátnych úradov a inštitúcií, pre riaditeľov a manažérov malých a stredných spoločnosti.
 
Kontaktná osoba
Meno: Radoslav Kožiak
Titul: Doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
radoslav.koziak
Telefón: 048/4462014

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 557

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu