>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Studia Academica Turistica

Dátum: 24. 2. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň č. 7
Hlavný cieľ: Nákupné správanie spotrebiteľa v cestovnom ruchu v podmienkach globalizácie.
Stratégia rozvoja ekologického cestovného ruchu SR.
Finančné rozhodovanie podnikov horských dopravných zariadení v strediskách cestovného ruchu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieSeminár je určený nielen pracovníkom katedry a doktorandom, ale aj všetkým záujemcom.
Web: http:/www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=2007
 
Kontaktná osoba
Meno: Juraj Buranovský
Titul: Ing.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
E-mail:
juraj.buranovsky
Telefón: 048/4462213

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 782

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu