>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Vodcovstvo a jeho dopad na výkonnosť organizácie -medzinárodný workshop

EKONOMICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
a
BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
a
BETTER FUTURE, s. r. o.
SNP 325/38, 962 31 Sliač
vás pozývajú na medzinárodný workshop.
Hlavný hosť
Profesor Leo Fernando Castelhano Bruno
Hlavným hosťom medzinárodného workshopu bude významný brazílsky profesor Leo Fernando Castelhano Bruno, ktorý v súčasnosti pôsobí na jednej z najprestížnejších vzdelávacích inštitúcií na svete. The Fundação Dom Cabral bola podľa 2011 Financial Times Ranking vyhlásená za najlepšiu „Business School“ v Južnej Amerike a za piatu najlepšiu na svete. Profesor Leo Fernando Castelhano Bruno sa vo svojej prezentácii podelí o osobné skúsenosti z oblasti vodcovstva, ktoré získal z pôsobenia vo viacerých významných vrcholových pozíciách spoločnosti SAMSUNG v Brazílii, ale i ako tréner výkonných riadiacich pracovníkov a žiak zakladateľa teórie situačného vodcovstva Dr. Paula Herseyho.
 
Dátum: 6. 6. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Poslucháreň P1 - nová budova
Hlavný cieľ: Cieľom medzinárodného workshopu je umožniť dialóg a podporiť aktívnu spoluprácu medzi akademickou pôdou a praxou, priniesť nové pohľady na možnosti využitia najnovších poznatkov z oblasti vodcovstva v súkromnom, verejnom a v treťom sektore.

Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1.Význam vodcovstva v čase krízy. 2.Morálne vodcovstvo. 3.Vodcovstvo ako predpoklad výkonnej organizácie. 4.Vodcovstvo vo verejnom sektore. 5.Vodcovstvo v treťom sektore. 6.Vojenské vodcovstvo.
Ďalšie informácieProgramový výbor: Prof. Leo Bruno,The Fundação Dom Cabral, Brazília Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.,Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Mária Seková, PhD., Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Mgr. Dana Benčiková, PhD.,Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Ing. Marína Spirová, Riaditeľka banskobystrickej regionálnej komory SOPK PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD., Better Future, s. r. o.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
Léo_Bruno_(30-09-2010)_-_Ingl-86 kB13. 2. 2012 17:18:00
POZVANKA_NA_WORKSHOP.doc-287 kB13. 2. 2012 17:17:56
Program medzinárodného workshopu_angl.doc-191 kB5. 6. 2012 10:10:12
Program medzinárodného workshopu_slov-6.6.2012.doc-192,5 kB5. 6. 2012 10:09:59

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 774

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu