>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Etika v biznise

Dátum: 29. 2. 2012
Čas začiatku: 10:45
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa č.U 3
Odborný gestor: PaedDr. Marta Vránová, PhD.
Hlavný cieľ: Dať študentom možnosť diskutovať o etických problémoch v biznise s odborníkom zo Školy manažmentu v Prahe.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta  Vránová
Titul: PaedDr.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
marta.vranova
Telefón: 00421-48-4462532

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 663

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu