>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia, s.r.o.

Dátum: 28. 2. 2012
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň 115, hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Pozvaná prednáška odborníka z praxe Martina Horského vedúceho predaja CK DERTOUR Slovakia s.r.o, spojené s prezentáciou v praxi pre študentov v zariadeniach cestovného ruchu.


Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 734

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu