>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Vedecká konferencia: "Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020"

Dátum: 16. 10. 2012
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, aula Rotunda
Odborný gestor: EF UMB Katedra financií a účtovníctva
Hlavný cieľ: Výmena poznatkov o rozpočtovej politike EÚ a jej vývoja na obdobie rokov 2014-2020, tvorby prostredia pre realizáciu podpory inovačných politík verejného a súkromného sektora.

Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:A) Európa v kríze a vývoj európskych verejných financií na ďalšie obdobie B) Význam inovácií v kontexte Stratégie Európa 2020
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta Orviská
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
marta.orviska
Telefón:
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
Conference Program.JPG-155,15 kB9. 10. 2012 14:16:22
Invitation.pdf-260,9 kB20. 9. 2012 9:45:05
Pokyny pre autora.pdf-234,63 kB6. 9. 2012 10:56:58
Pozvanka_na_konferenciu.pdf-313,22 kB20. 9. 2012 9:45:10
Program konferencie - zoznam príspevkov.doc-133,5 kB16. 10. 2012 17:20:04
Writting_paper_guidelines.pdf-78,17 kB6. 9. 2012 10:54:36
Zavazna prihlaska.doc-30,5 kB27. 8. 2012 13:20:49

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 6 251

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu