>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Stretnutie s absolventmi frankofónneho štúdia na UMB

Dátum: 23. 3. 2012
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: EF-Katedra ekonómie UMB - Ing.Žaneta Lacová,PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť doterajších absolventov frankofónneho štúdia na UMB so vznikom Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu v Banskej Bystrici a s možnosťou absolvovania spoločných študijných programov na UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2616
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
PozvankaFSnaUMB.pdf-291,38 kB29. 2. 2012 16:29:02

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 690

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu