>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Destinačný manažment,destinačný marketing a destinační manažéri v praxi.

Dátum: 20. 3. 2012
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, poslucháreň č. 115, hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB, Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Prednáška odborníka z praxe:Ing.Petra Tomášová,TopPrejekt,Konzultantka v oblasti destinačného manažmentu a marketingu.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
lubica.sebova
Telefón: 048/446 2217

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 869

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu