>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Efficiency Analysis of a Multisectoral Economic System

Dátum: 22. 5. 2012
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň - P6-NB
Odborný gestor: prof. RNDr .Rudolf Zimka, CSc.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Prepojenie input-output modelu a DEA modelu a jeho rozšírenie na analýzu eko-efektívnosti a analýzu zmeny produktivity v čase.
Ďalšie informáciePrednáša - Univ.Prof.Dipl.Ing.Dr. Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej univerzity vo Viedni.
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof., RNDr.,CSc.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/6621

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 881

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu