>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku.

Dátum: 21. 9. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, Poslucháreň- P7 /prízemie/
Odborný gestor: KE, KKMIS,KFU - EF UMB Banská Bystrica
Hlavný cieľ: Vedecký seminár venovaný prezentácii dosiahnutých výsledkov riešiteľov a vzájomnej diskusii o otázkach monitorovania, merania rozsahu a skúmania motívov neplatenej práce v podmienkach SR a v komparácii so zahraničím.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Miriam Martinkovičová
Titul: Doc., PhDr.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
miriam.martinkovicova
Telefón: +421 48 446 2419
 
Zoznam priložených súborov
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
Pozvánka - vedecký seminár VEGA1-1141-11- 21.9.2012.docx-59,45 kB14. 8. 2012 8:40:35

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 887

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu