>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Oslavy 35. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.

Dátum: 14. 6. 2012
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 24:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB- Aula Rotunda, Akadémia umení v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Ing.Ladislav Klement, PhD. - prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
Hlavný cieľ: Pripomenutie si založenia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048/446 21 50
 
Fotogaléria

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 4 627

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu