>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Informačné stretnutie pre zahraničných študentov, ktorí prídu študovať v ZS 2012/2013

Dátum: 28. 9. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň - P 112 HB
Odborný gestor: Ing. Alena Halušková
Hlavný cieľ: Podanie informácií o štúdiu, inštruktáž k AIS.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Halušková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
alena.haluskova
Telefón: 048/446 2197

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 221

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu