>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

ŠTIPENDIÁ NA MOBILITU DO ZAHRANIČIA

Dátum: 11. 10. 2012
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň - P 324 HB
Odborný gestor: Ing. Alena Halušková
Hlavný cieľ: Oboznámenie študentov /aj doktorandov / EF UMB s možnosťami získania prostriedkov na mobility cez programy SAIA.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Halušková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
alena.haluskova
Telefón: 048/446 2197

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 3 076

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu