>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prezentácia pre študentov odboru cestovný ruch o možnostiach štúdia a odbornej praxe v Španielsku

Dátum: 5. 11. 2012
Čas začiatku: 12:10
Čas ukončenia: 13:40
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - učebňa U4 - nová budova
Odborný gestor: doc.,Ing.Vanda Maráková,PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
španielsky
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrezentáciu uskutoční prof. Bartolomé Deyá Tortella z Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 898

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu