>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prezentácia štipendií francúzskej vlády

Dátum: 15. 11. 2012
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P-116 - hlavná budova
Odborný gestor: doc.,Ing. Jana Marasová,PhD.,doc.,PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
francúzsky
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieŠtipendiá odprezentuje nový atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francuzskeho veľvyslanectva v SR,pán Hervé Guillermet.
 
Kontaktná osoba
Meno: doc.,Ing.Jana Marasová, PhD. doc.,PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
Titul:
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail: jana.marasova@umb.sk, ludmila.meskova@umb.sk
Telefón: 048/446 26 11, 048/ 446 25 16

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 644

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu