>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu

Dátum: 13. 12. 2012
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň P1, nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Výmena skúseností k činnosti oblastných organizácií cestovného ruchu v regiónoch SR.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
peter.patus
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 912

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu