>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Obhajoby dizertačných prác

Dátum: 28. 2. 2008
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB B. Bystrica
Odborný gestor: prof. Švantnerová, D. Gavalcová - referát VVČaDŠ EF UMB
Hlavný cieľ: 9.00 - Ing. Michal Hornok
11.00 - Ing. Janka Pisková
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 536

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu