>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Prípravný kurz na prijímacie skúšky z ekonómie

Dátum: 29. 3. 2008
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Banská Bystrica - posl. č. 2 a IMS - DP EF UMB v Poprade
Odborný gestor: KEHV - Ing. Marasová
Hlavný cieľ: Sprostredkovanie základných informácií o pojmoch a vzťahoch
ekonomickej teórie v oblastiach mikroekonómie a makroekonómie
v rozsahu požadovanom na prijímacie skúšky na EF UMB.
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 455

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu