>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Organizovaná akcia  
Podujatia 2012 | Podujatia 2011 | Podujatia 2010 | Podujatia 2009 | Podujatia 2008 | Podujatia 2007 | Podujatia 2006 a staršie | Podujatia na UMB | Podujatia našich partnerov

Návšteva zahraničného hosťa - RNDr. Jana Šimšová, PhD. - Univerzita J.E.Purkyne, ČR

Dátum: 3. 3. 2008 - 14. 3. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomickáfakulta
Miesto: EF UMB, Banská Bystrica
Odborný gestor: RMV EF UMB B. Bystrica - Ing. Krištofík, A. Rákošová
Hlavný cieľ: Mobilita v rámci programu SOCRATES ERASMUS
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:

>> Späť na zoznam všetkých akcií
Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj  |  Počet zobrazení: 2 318

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu