>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte > Kalendár podujatí >
Podujatia 2009  
14. 12. 2009záverečný seminár "Najlepší nápad" a "PDP"
3. 12. 2009Vedecká rada
3. 12. 2009Prijatie najlepších študentov za akad. rok 2008/2009
1. 12. 2009Promo akcia MICROSOFT
28. 11. 2009Koncert univerzitného súboru Mladosť
26. 11. 2009kurz "Interný audítor kvality"
25. 11. 2009Stretnutie študentov
19. 11. 2009Deň otvorených dverí
18. 11. 2009Prednáška pána Mariána Šúplatu, člena kabinetu eurokomisára v Bruseli
12. 11. 2009Imatrikulácia
11. 11. 2009Exkurzia "Betonika - Priechod"
3. 11. 2009konferencia "Duševné vlastníctvo"
29. 10. 2009kurz "Manažér sociálneho podnikania"
29. 10. 2009zasadnutie Akademickej obce
15. 10. 2009Študentská kvapka krvi
8. 10. 2009kurz "Manažér kvality"
6. 10. 2009Medzinárodná ved. konf. "Tvorivosť a inovácie"
5. 10. 2009Seminár "Prípadové štúdie z marketingu na príklade podniku Kago"
24. 9. 2009kurz "Manažér sociálneho podnikania"
23. 9. 2009Výber študentov - prax Švajčiarsko
18. 9. 2009Športový deň
18. 9. 2009Športový deň EF UMB
17. 9. 2009Pedagogický aktív
12. 9. 2009Školenie
27. 7. 2009Detská univerzita "Slovensko-krajina mojich predkov"
25. 6. 2009Vedecká rada EF UMB
15. 6. 2009Prednášky pre rodičov - prijímacie konanie
15. 6. 2009Socrates Erasmus
12. 6. 2009Scientia Iuventa
4. 6. 2009Medzinárodná konferencia "Univesrities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall
4. 6. 2009Medzinárodná konferencia "Universities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall"
22. 5. 2009"Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji"
20. 5. 2009MICROSOFT pre školstvo
13. 5. 2009Dizertačné skúšky
6. 5. 2009Vysoká škola Hotelová Praha
29. 4. 2009Prednáška - Ing. Ľudovít Kaník "Dôchodkový systém v SR - II. pilier"
27. 4. 2009Gremium dekanky
23. 4. 2009Školská vedecká aktivita
23. 4. 2009Asociácia lekárnikov Slovenska
23. 4. 2009Študentská vedecká aktivita
22. 4. 2009Cimbalový koncert - Akadémia umení Banská Bystrica
16. 4. 2009Slávnostné zasadnutie Vedecká rada UMB
16. 4. 2009Vedecká rada UMB
2. 4. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "Inovácie..."
1. 4. 2009Pedagogický aktív
26. 3. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "EURODOC 2009"
25. 3. 2009Vedecký seminár - Benedicte Madinier
25. 3. 2009EURODOC - Medzinárodná konferencia
24. 3. 2009Prednáška "Krízový manažment v podniku cestovného ruchu v čase globálnej hospodárskej krízi
23. 3. 2009Schmognerová - prednáška
23. 3. 2009Prednáška Brigity Schmognerovej "Crisis Response Must Be More Ambitious"
12. 3. 2009Red Bull Paper Wings
12. 3. 2009Verejná habilitačná prednáška Ing. Miloš Hitka PhD.
12. 3. 2009Zasadnutie vedeckej rady EF UMB
10. 3. 2009Radičová - prednáška
10. 3. 2009Prednáška "Fungovanie klastra Liptov"
10. 3. 2009Prednáška prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD. "Sociálna spravodlivosť v 21. storočí"
9. 3. 2009Prednáška Ing. Radovana Strihu "Ochranná známka"
5. 3. 2009Valné zhromaždenie OZ Ekonómia
28. 2. 2009Spoločenský večer EF UMB
28. 2. 2009Spoločenský večer Ekonomickej fakulty
26. 2. 2009Kurz "Manažér sociálneho podnikania"
24. 2. 2009Prednáška "Daňová politika v cestovnom ruchu"
19. 2. 2009Obhajoba dizertačných prác
19. 2. 2009Pozvánka pre študentov - informačné stretnutie
8. 1. 2009Novoročné stretnutie zamestnancov
8. 1. 2009Čaša vína


Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu