>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Veda a výskum  
Priority vedy a výskumu | Správy VVČ | Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie

Referát pre vedeckovýskumnú činnosť

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 

prof. Ing. Viera Marková, PhD.
e-mail: viera.markova@umb.sk
tel. 048/446 2140

Referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Daniela Gavalcová
e-mail: daniela.gavalcova@umb.sk
tel. 048/446 2141

  

 Referentka pre vydavateľskú činnosť

Bc. Jana Šípková

e-mail: jana.sipkova@umb.sk

tel. 048/446 2143

Správca projektov 

Ing. Ivan Sedliačik

e-mail:  ivan.sedliacik@umb.sk
tel.      046/446 2179                                 

 Za obsah zodpovedá: prodekan pre VVČ  |  Aktualizované: 9. 10. 2012  |  Počet zobrazení: 13 674

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu