>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte > Kalendár podujatí >
Podujatia 2006 a staršie  
30. 11. 2006Najlepší študenti
9. 11. 2006Voľby dekana fakulty
28. 6. 2006VUB Student Award
22. 6. 2006Doctor honoris causa
2. 6. 2006Microsoft
27. 4. 2006Študentské vedecké fórum 2006
24. 4. 2006Prednáška Ľudovíta Kaníka
2. 2. 2006Certifikát kvality na EF
3. 1. 2006Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty
12. 12. 2005Študentská osobnosť
3. 6. 2005Prednáška - prof. Hindls, prof. Hronová
20. 5. 2005Inauguračná prednáška - doc. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD.
4. 5. 2005Prednáška - p. Kago
29. 4. 2005Socrates Erasmus
14. 4. 2005Prednáška - p. Norel
12. 4. 2005Medzinárodná akreditácia
5. 4. 2005Prednáška - p. Gilles Rouet
6. 10. 2004Vysokoškolský veľtrh v Bratislave
22. 9. 2004prof. Dr. René Schaffhauser
18. 3. 2004Inauguračná prednáška - doc. Jaroslav Ďaďo, PhD.
9. 2. 2004Prednáška - prof. Buzelay


Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu