>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte > Kalendár podujatí >
Podujatia 2012  
13. 12. 2012Seminár Academica Turistica
13. 12. 2012Pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu
5. 12. 2012Prednáška Rastislav Brenčič
29. 11. 2012Marketingová konferencia FRESH
29. 11. 2012Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina
28. 11. 2012Prednáška Ing. Branislav Cvik "Od šetrenia k tvorbe bohatstva"
22. 11. 2012Európske riešenia hospodárskej krízy
22. 11. 2012Procter&Gamble: Hair Care Case Study
21. 11. 2012Prednáška analytika a spoluzakladateľa inštitútu INESS Juraja Karpiša
16. 11. 2012Slávnostné otvorenie samovzdelávacieho strediska pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch
15. 11. 2012Prezentácia štipendií francúzskej vlády
8. 11. 2012Prezentácia programov,ktoré umožnia praxovať v Číne
8. 11. 2012Seminár Academica Turistica
8. 11. 2012Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challanges IV.
7. 11. 2012Deň otvorených dverí
6. 11. 2012Prezentácia stáží firmou Precision Marketing Group LLC, USA
5. 11. 2012Deň otvorených dverí pre gymnáziá a bilingválne sekcie s výučbou španielskeho jazyka
5. 11. 2012Prezentácia pre študentov odboru cestovný ruch o možnostiach štúdia a odbornej praxe v Španielsku
29. 10. 2012Prednáška hlavného analytika Trim Broker Ronalda Ižipa
29. 10. 2012Veľtrh vzdelávania Gaudeamus, Brno, ČR
25. 10. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
17. 10. 2012Bloomberg Assessment Test
16. 10. 2012Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti
16. 10. 2012Vedecká konferencia: "Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020"
12. 10. 2012Foreign languages as a bridge to subject-area knowledge and skills
11. 10. 2012ŠTIPENDIÁ NA MOBILITU DO ZAHRANIČIA
10. 10. 2012Univerzitný deň kariéry 2012
8. 10. 2012Scientific-Technological Development and Technology Forecasting.Technological trends in the International Business.
28. 9. 2012Informačné stretnutie pre zahraničných študentov, ktorí prídu študovať v ZS 2012/2013
26. 9. 2012Elements of the strategic analysis prior to introducing a new product on the market
21. 9. 2012Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku.
19. 9. 2012Prednáška - Tourism Destination Governance
18. 9. 2012Športový deň EF UMB
12. 9. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska.
27. 6. 2012Medzinárodná vedecká konferencia "Human potential management in a company"
18. 6. 2012Výročná konferencia o štandardizácii “Štandardy a inovácie”
15. 6. 2012Vedecký seminár Studia Academica Turistica
14. 6. 2012Oslavy 35. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.
12. 6. 2012KNOW-HUB "Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies"
12. 6. 2012Prednáška CEQLS: Roland Vaubel "Prečo by Európa nemala byť centralizovaná"
6. 6. 2012Vodcovstvo a jeho dopad na výkonnosť organizácie -medzinárodný workshop
24. 5. 2012X.ročník Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov
23. 5. 2012Human Capital and Economic Growth
22. 5. 2012Efficiency Analysis of a Multisectoral Economic System
14. 5. 2012Úvodné stretnutie k projektu "Regionálny animátor podnikania"
3. 5. 2012Probitová indikácia zvratov hospodárskeho vývoja
26. 4. 2012Prednáška: Analýza časových radov a jej využitie v ekonómii
24. 4. 2012Tourism Organization inCzech Republic
24. 4. 2012Destination management in Czech Republic
24. 4. 2012Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
23. 4. 2012Podnikanie v cestovnom ruchu v Českej republike.
19. 4. 2012Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencie schopnosti Slovenska na medzinárodom trhu cestovného ruchu
18. 4. 2012Propagácia cestovného ruchu SR v zahraničí ako nástroj rozvíjania interkultúrneho dialógu
12. 4. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu OSD a DWD
12. 4. 2012Prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska
29. 3. 2012Študetská vedecká aktivita 2012
23. 3. 2012Stretnutie s absolventmi frankofónneho štúdia na UMB
20. 3. 2012Destinačný manažment,destinačný marketing a destinační manažéri v praxi.
16. 3. 2012Studia Academica Turistica
15. 3. 2012Prednáška - Odhad makroekonomických agregátů
14. 3. 2012Bloomberg Assessment Test
13. 3. 2012Marketing strediska Park Snow Donovaly
29. 2. 2012Vybíjaná - O pohár IMS
29. 2. 2012Etika v biznise
29. 2. 2012FIRST STEP BEFORE CAREER
28. 2. 2012Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia, s.r.o.
24. 2. 2012Studia Academica Turistica
23. 2. 2012Konferencia: Marketing On the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects
21. 2. 2012Quo Vadis Erasmus?
9. 2. 2012Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy
7. 2. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska
28. 1. 2012Deň otvorených dverí
27. 1. 2012Medzinárodná konferencia: CoMiDe - Premostenie rozdielov


Za obsah zodpovedá: prodekan pre rozvoj

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu