>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Úspechy našich študentov  
HENKEL Innovation Challange 2011/2012
Wirtschafts Universität Wien - panelová diskusia
VÚB Customer Satisfaction University Award 06/2011
ČSOB Hlava päta 5.4.2011
Študentská vedecká aktivita 31.3.2011
NEW HORIZONS - Passau (október 2010)
Tomáš Straňák - Študentská osobnosť (rozhovor)
Najmladší autor na Slovensku
Súťaž manažérske hry
Cena za vedu a techniku
Konto orange
SIBAF®  award 2007
Súťaž Manažérske hry
U4IS2006–Univerzity pre informačnú spoločnosť
Prácu našich študentov poznajú aj v zahraničí
2. miesto študentov fakulty v  Young Talents
Čiastočne frankofónne štúdium na EF UMB


Za obsah zodpovedá: prodekan pre PČ  |  Aktualizované: 23. 3. 2011  |  Počet zobrazení: 12 785

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu