>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Projekty na EF UMB  
Pozvánky na semináre, školenia a workshopy | Grantové možnosti | Výzvy a aktuálne informácie k projektom | Domáce projekty | Medzinárodné projekty | Linky na web stránky

 

 

  Za obsah zodpovedá: prodekan pre VVČ  |  Aktualizované: 14. 6. 2011  |  Počet zobrazení: 14 547

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu