>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Edičná činnosť  
Odborné monografie | Vysokoškolské učebnice | Monografie | Zborníky | Vysokoškolské učebné texty | Ekonomika a spoločnosť | Ekonomická revue cestovného ruchu | Acta aerarii publici | Publikácie pre dištančné vzdelávanie | Publikácie vydávané OZE v spolupráci s EF UMB | Publikácie vydané v Iura Edition/schválené v RR EF | E + M Ekonomie a Management | Publikácie vydané OZ Slovak-SwissTourism | Ďalšie možnosti publikovania

Referát vydavateľskej činnosti

 prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť  

prof. Ing. Viera Marková, PhD.
e-mail: viera.markova@umb.sk
tel. 048/446 21 40

referentka pre vydavateľskú činnosť

Bc. Jana Šípková
e-mail: jana.sipkova@umb.sk
tel. 048/446 21 43Za obsah zodpovedá: prodekan pre VVČ  |  Aktualizované: 30. 7. 2012  |  Počet zobrazení: 41 300

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu