>> Novinky
   CRD
   Univerzitná  knižnica


 Úvodná stránka > O fakulte >
Výročné správy  

Výročné správy o činnosti EF UMB

Výročné správy o činnosti Ekonomickej fakulty UMB za roky 2006 až 2009 sa nachádzajú v prílohách. 

Od roku 2010 (vrátane) je výročná správa o činnosti EF UMB podľa smernice MŠVVaŠ č. 8/2010-R z 18. februára 2010, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy, súčasťou výročnej správy o činnosti UMB. 
Táto správa je dotupná na internetovej stránke UMB.  Zoznam priložených súborov:
Názov súboru: Popis súboru: Veľkosť súboru: Dátum aktualizácie:
Vyrocna sprava o cinnosti EF UMB za rok 2006.doc-1,88 MB29. 6. 2010 16:08:56
Vyrocna sprava o cinnosti EF UMB za rok 2007.doc-2,1 MB13. 3. 2008 12:43:15
Vyrocna sprava o cinnosti EF UMB za rok 2008.doc-1,44 MB29. 6. 2010 16:09:00
Vyrocna sprava o cinnosti EF UMB za rok 2009.doc-2,91 MB29. 6. 2010 16:09:04

Za obsah zodpovedá: dekan  |  Aktualizované: 29. 4. 2011  |  Počet zobrazení: 5 019

 
Mail pre zamestnancov   Akademický informacný systém  E-learningový portál UMB  Dochádzkový systém
Kurzy: Manažér kvality, Interný audítor kvality

Ďakujeme za podporu