O projekteAktivity projektuVerejné obstarávanieFotogalériaPre zamestnancov UMB
  Všeobecné informácie  Úvodný seminár  |  Medzinárodná konferencia  


       Dňa 27. septembra 2010 začala na Univerzite Mateja Bela implementácia projektu, Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

       Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby aktívne podporovali stanovený cieľ a aby Univerzita zvýšila svoju konkurencieschopnosť a prispela k rozvoju informačnej spoločnosti.

       Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, ITMS kód projektu je 26110230021, kód výzvy je OPV-2009/1.2/01-SORO.

 


 
 

Copyright © Univerzita Mateja Bela - v Banskej Bystrici
Kontakt: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Tel. +421-48-446 11 11 | FAX: +421-48-415 31 80 marian.lihan@umb.sk